Проект-програма на Български киноложки клуб (VIDEO)

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 1. Дигитализация и работа през онлайн платформа, осигуряваща проследяване и прозрачност:
 • Лични акаунти на членовете, поддържащи история на кореспонденцията, подадените и получените документи;
 • Архив за всяко куче в индивидуален профил на собственика с родословие, резултати от изложби, резултати от здравни изследвания, спортни състезания и т.н.;
 • Заявяване и издаване на родословия;
 • Записване за изложби, генериране на каталози, получаване на резултатите на имейл, публикуване на резултатите онлайн;
 • Генериране и издаване на сертификати автоматично, след като са покрити поставените изисквания.
 1. Прозрачна финансова политика, чрез минимализиране на плащанията в брой:
 • Заплащане на такси за изложби да се случва само по банков път;
 • Чужденците да заплащат каквото и да било към организацията само чрез ПОС терминал;
 • Сертификати да се заплащат само и единствено по банка или ПОС терминал;
 • Заплащане на членски внос да става само по банков път.
 1. Изложби и мероприятия:
 • Ограничаване на броя Международни изложби, провеждани през годината;
 • Развиване на регионалната кинология чрез повече национални изложби, специализирани и клубни мероприятия;
 • Завишаване критериите за шампион на България. (Пример: Кучето да има 4 титли САС, от поне трима различни съдии, за минимален период от 1 година и 1 ден между първата и последната);
 • Издаваните сертификати да бъдат само: Млад Шампион, Шампион и Гранд Шампион на България;
 • Всички сертификати, карнети и документи да бъдат издавани с пореден номер и лесно проследими от всеки заинтересован в онлайн базата данни.
 1. Научно-образователна дейност – съвместна работа с университетите по ветеринарна медицина, научните звена на институтите, научната и съдийската комисии на FCI в посока:
 • Обучения и семинари за развъдчици (общи и специализирани по породи);
 • Теоретично и практично обучение, както и семинари за съдиите;
 • Обучение и семинари за екипите работещи в ринговете;
 • Семинари и обучения на хендлери.
 1. Законодателна и обществена дейност
 • Работа с медиите и институциите на национално, местно и европейско ниво;
 • Участие в законодателните промени по темите, касаещи развъждането и спорта с кучета, ловната кинология, живота и работата с куче изобщо.
 • Разработване на програма за противодействие на кучешките ферми и комерсиалното „въдене“;
 • Работа с журналисти, парламентарен лобизъм, кампании в социалните мрежи;
 • Работа с неправителствени организации и съвместна дейност за подпомагане овладяването на проблема с безстопанствените кучета.
 1. Нормалност
 • Изработване на строги правилници, със заложени високи морални норми, чието спазване да се съблюдава стриктно.
 • Прекратяване на реваншизма, отлъчването, изнудването и всяка друга порочна практика на междуличностни разпри и гонения.
 • Осигуряване на спокойствие и нормална работна атмосфера за всички развъдчици и ентусиасти.

Екип на Обединени за българската кинология

Dec 17, 2021